دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398مشروح خبر


اتمام طرح مطالعات اراضی مهر شهر کرج 272 هکتاری

تاریخ :
منبع : شرکت کشت و صنعت شهید مطهری
لینک :

مطالعات این اراضی در راستای سیاست های کلان بنیاد و وظیفه محول شده به شرکت کشت و صنعت شهید مطهری و به منظور بررسی و امکان سنجی همه جانبه اراضی برای ایجاد یک واحد اقتصادی با تولید پایدار و مستمر با کمترین هزینه و بیشترین سود و ارزش افزوده برای اراضی انجام گیرد .

انجام مطالعات برای اراضی مهرشهر منتج به این گردید که ابتدا کل اراضی به وسیله دیوار های بتنی و بلوکی محصور و سپس کلیه چاهها و ایستگاه های پمپاژ با نیروی برق تجهیز و با توجه به نتایج آزمایش آب و خاک و مطالعات هواشناسی و اقلیم منطقه و همچنین با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی تصمیم بر آن شد که اراضی مهرشهر به دو بخش باغبانی به مساحت 240 هکتار و تولید بذر در گلخانه به مساحت 5 هکتار و تولید بذر سبزی و صیفی بصورت op در محوطه باز به وسعت 20 هکتار داده شود این عملیات با هزینه حدود 250 میلیارد ریال پیش بینی گردیده است.