دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398مشروح خبر


طرح سرمايه گذاري اراضي ني تپه واقع در استان گلستان به مرحله اجرائي رسيد

تاریخ :
منبع : شرکت کشت و صنعت شهید مطهری
لینک :

با تلاش کارشناسان فنی شرکت کشت و صنعت شهید مطهری طرح سرمایه گذاری احیاء در اراضی ني تپه استان گلستان (تحت نظارت سازمان اموال و املاک استان مازندران) به مساحت 100 هکتار  با حجم سرمایه گذاری 451/9 میلیارد ریال در آذرماه سال جاری به تصویب ستاد برنامه بنیاد رسید. طرح مذكور در برگيرنده احداث باغ آلو در سطح 39 هكتار و زراعت در سطح 61 هكتار با اهداف ايجاد ارزش افزوده براي اراضي، افزايش درآمد و توليد پايدار، ايجاد اشتغال و استفاده بهينه از منابع آب و خاك، بهبود شرايط زيست محيطي در منطقه، حفظ يكپارچگي اراضي، ارائه روش هاي نوين باغداري در منطقه و توليد محصول با قابليت صادراتي مي باشد.

بخش مطالعاتي طرح مذكور پيش از اين به تصويب كميسيون بررسي و تصويب طرح هاي مطالعاتي رسيده، مورد اقدام قرار گرفته و مقدمات اجرائي شدن فراهم گشته. عملیات اجرائی این اراضی از آذر ماه سال 90 آغاز خواهد گردید. طول دوره ساخت 4 سال و توليد از سال سوم ساخت آغاز خواهد شد و طي مدت 5 سال در نظر گرفته شده است.