دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398مشروح خبر


آبگیری استخر پروژه اراضی سرخه حصار پاکدشت

تاریخ :
منبع :
لینک :


آبگیری استخر پروژه اراضی سرخه حصار پاکدشت

 

استخر خاکی با پوشش ژئوممبران برای ذخیره آب پروژه سرخه حصار پاکدشت با ظرفیت 500.000 متر مکعب در تاریخ 15 مرداد 1397 آبگیری گردید. طراحی حوضچه رسوبگیر، استخراصلی، ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون و اجرای  تمام عملیات خاکی و دیواره سازی و  خرید و نصب ورق های ژیوممبران و ژیوتکستایل توسط پیمانکاران و تولید کنندگان داخلی انجام پذیرفت. این استخر ذخیره مطمئنی برای تامین آب 200 هکتار باغ زیتون، 150 هکتار باغ پسته و 150 هکتار زمین زراعی می باشد. این اراضی  سال قبل به سامانه آبیاری تحت فشار به وسعت 500 هکتار تجهیز شده اند. حجم سرمایه گذاری  احداث این استخر 35 میلیارد ریال می باشد

 

خلاصه اقدامات انجام شده در استخر خاکی ذخیره آب پروژه سرخه حصار

1)      جانمایی و نقشه برداری

2)      خاکبرداری به حجم  375.000 متر مکعب

3)      دیواره سازی ، شیب بندی و کف سازی

4)      نصب ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون مرکزی

5)      شفته آهک و کاهکل کف و دیواره به مساحت 68000 متر مربع

6)      خرید و نصب ورق ژئو تکستایل وژئو ممبران و به مساحت 68.000 متر مربع از شرکت تولید کننده ایرانی

7)      اجرای پوشش ژئو ممبران و ژئو تکستایل کف استخر توسط شرکت پیمانکار ایرانی

8)      اجرای فنس پیرامون استخر به طول 1000 متر