دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398مشروح خبر


آغاز اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در اراضی چهاربرج و بدراق و تصویب تخصیص تسهیلات بانکی

تاریخ :
منبع : شرکت کشت و صنعت شهید مطهری
لینک :

اجرای عملیات آبیاری تحت فشار به مساحت 60 هکتار در اراضی چهاربرج نیشابور در استان خراسان رضوی آغاز گردید و مبلغ 716/1 میلیارد ریال وام جهت اجرای آن تخصیص یافته است.

هم چنین عملیات آبیاری تحت فشار در اراضی بدراق استان گلستان آغاز گردیده است و تسهیلات بانکی به مبلغ 748/1 میلیارد ریال جهت اجرای عملیات به مساحت 64 هکتار تخصیص یافت.