دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398مشروح خبر


عقد قرارداد سه جانبه

تاریخ :
منبع : شرکت کشت و صنعت شهید مطهری
لینک :

قرارداد سه جانبه مطالعات تکمیلی و طراحی و نظارت احداث 5000 هکتار باغ زیتون در 8 استان کشور بین شرکت کشت و صنعت شهید مطهری و شرکت آب و خاک دلتا و شرکت تکنولوژی هلدینگ اسپانیا (Spanish Olive Technology A.I.E) در روز چهارشنبه 96/12/23 نهایی گردید.

 بنا به گفته آقای مهندس خدایی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شهید مطهری در راستای سیاست های کلان بنیاد مستضعفان ، و ماموریت شرکت مطهری مبنی بر احداث 5000 هکتار باغ زیتون در 8 استان زیتون خیز کشور ، بدین منظور قرارداد سه جانبه برای انجام مطالعات تکمیلی، طراحی و نظارت فی مابین  شرکت آب و خاک دلتا (مشاور داخلی) و شرکت هلدینگ تکنولوژی اسپانیا (مشاور خارجی) و شرکت کشت و صنعت شهید مطهری منعقد گردید. این قرارداد 5 ساله و در پنج فاز 1000 هکتاری انجام خواهد شد. کلیه مطالعات هواشناسی، آب و خاک، انتخاب ارقام، تراکم باغ، احداث نهالستان و باغ مادری، ایجاد سامانه های آبیاری و جانمایی باغ و طراحی کارخانجات روغن زیتون و تولید کنسرو و تمام جوانب لازم در این قرارداد لحاظ شده است.