دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398مشروح خبر


انعقاد قرارداد خرید ورق های ژئوممبران و ژئوتکستایل برای پوشش استخر خاکی پروژه سرخه حصار

تاریخ :
منبع : شرکت کشت و صنعت شهید مطهری
لینک :

قرارداد خرید و نصب ورق های ژئوممبران و ژئوتکستایل برای پوشش استخر خاکی پروژه سرخه حصار پاکدشت به میزان 55.000 متر مربع با یک شرکت تولید کننده داخلی منعقد گردید.قرارداد مذکور در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و حمایت از توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی منعقد گردیده است.

این قرارداد شامل خرید و نصب بیش از 55.000 مترمربع ورق ژئوممبران و زءوتکستایل به مبلغ 14.200.000.000 ریال و مدت قرارداد خرید 15 روز و مقرر است به مدت 30 روز نصب گردد.حجم آب ذخیره شده در استخر 500.000 مترمکعب و سطح تحت پوشش با استفاده از سامانه آبیاری تحت فشار 500 هکتار خواهد بود.