دوشنبه ، 7 بهمن ، 1398مشروح خبر


طرح مطالعاتی احداث و پرورش ماهیان خاویاری

تاریخ :
منبع : شرکت کشت و صنعت شهید مطهری
لینک :

طرح مطالعاتی اراضی  انبار سر گیلان به مساحت 66.5 هکتار توسط شرکت کشت و صنعت شهید مطهری شامل نقشه برداری، مطالعات آب و خاک و هواشناسی و امکان سنجی و تعیین الگوی کشت با تعریف 7 سناریو برای تصویب به ستاد برنامه بنیاد ارائه گردید. نهایتاً طرح احداث و پرورش ماهیان خاویاری جهت تولید 1000 تن گوشت فیله و 20 تن خاویار پس از رسیدگی در کار گروه طرحهای مطالعاتی ستاد بنیاد به تصویب ریاست محترم بنیاد رسید.

ذخایرخاویاری کشور از 283 تن در سال 1370 به کمتر یک تن در سال 1393 رسیده  وبرای کشور ما که در تولید و فروش خاویار دارای برند  و شاخص جهانی می باشد بسیار نگران کننده بوده  ودر همین راستا شرکت کشت و صنعت شهید مطهری طرح تولید خاویار در اراضی انبارسر گیلان  که  طبق اظهارنظر مرکز تحقیقات شیلات کشور  یکی از بهترین نقاط ممکن به لحاظ نزدیکی به دریاری خزر  و توپوگرافی و مسائل فنی می باشد را مطرح و به تصویب رساند امید است با تصویب طرح سرمایه گذاری طرح مذکور در ستاد برنامه بنیاد بتوان در جهت حفظ ذخایر این گونه با ارزش اقدام موثری صورت پذیرد.