دوشنبه ، 28 بهمن ، 1398درباره شرکت
شرکت  کشت و صنعت  شهید مطهری  در سال  1364  تأسیس  و در ابتدا زمینه فعالیت خود را پرورش گل و گیاه های زینتی و تهیه نهال های باغات مرکبات و سیاه ریشه قرار داد. پس از آن به جهت تکمیل و توسعه زمینه فعالیت خود ضمن تغییر در اساسنامه، وارد مرحله جدیدی از فعالیتهای احیاء و اصلاح اراضی گردید، به حول و قوه الهی  در این مدت کوتاه توانسته ایم طرحهای بزرگی را در اقصی نقاط کشور اجرا نمائیم. ...
آخرین مناقصه ها و مزایده ها